Privacy

Bij Adrz draait alles om zorg. Wij hebben persoonsgegevens in onze organisatie altijd zo goed mogelijk beveiligd, en steeds de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming nageleefd. De tenuitvoerlegging van het EU-kader voor gegevensbescherming – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – legt nieuwe regels op die wij zullen naleven.

Waar staat Adrz wat de AVG betreft?

Wij zetten ons in de verplichtingen van de AVG na te leven, elke keer dat persoonsgegevens aan ons worden toevertrouwd. Dat geldt niet alleen voor het verwerken van patiëntengegevens, maar ook van gegevens van onze werknemers, leveranciers, sollicitanten en alle andere personen waarmee wij in het kader van onze activiteiten zakelijke relaties onderhouden. 

Transparantie

De AVG stelt verplicht dat persoonsgegevens altijd worden gecontroleerd en dat de nodige stappen worden gezet om ervoor te zorgen dat zij toereikend, relevant, beperkt, juist en geactualiseerd zijn. De manier waarop persoonsgegevens door Adrz worden verwerkt, is volledig transparant. Persoonsgegevens worden in kaart gebracht om het mogelijk te maken ze te verzamelen, op te slaan, te gebruiken, te wijzigen of te wissen overeenkomstig de voorschriften van de AVG en de wensen van betrokkenen.

Gegevensbeveiliging

Gegevensbeveiliging is voor Adrz van het grootste belang. Wij passen alle technische en organisatorische maatregelen die ons ter beschikking staan toe, om de hoogst mogelijke beveiliging  van persoonsgegevens te waarborgen.

Privacyverklaringen

De AVG vereist dat data verantwoordelijken de betrokkenen voorzien van informatie over hun verwerkingen en gerelateerde zaken en de rechten van de betrokkenen op een beknopte, transparante, leesbare en makkelijk beschikbare manier met gebruikmaking van duidelijke en eenvoudig taalgebruik. Hieronder kunt u de informatie vinden die op u van toepassing is:

Privacyverklaring algemeen Adrz

Privacyverklaring patiënt Adrz

Privacyverklaring personeel Adrz

Beveiliging

We besteden veel zorg aan een goede beveiliging van onze informatie- en communicatiesystemen. Toch kan hierin een zwakke plek bestaan of ontstaan: een beveiligingslek. Het misbruiken van een beveiligingslek, of het wijzen van derden op een beveiligingslek zodat die daar misbruik van kunnen maken, is strafbaar.  

Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van Adrz hebben een geheimhoudingsplicht. (Huis)artsen en instanties aan wie gegevens worden verstrekt zijn ook gebonden aan geheimhouding. Dit betekent dat:

  • al uw persoonsgegevens slechts beroepsmatig en volstrekt vertrouwelijk worden gebruikt;
  • als er gegevens in uw dossiers worden vastgelegd, deze uitsluitend gebruikt worden door degenen die bij uw behandeling of diagnostische ondersteuning betrokken zijn (inclusief uw behandelaar, huisarts en/of specialist) en door degenen die uw gegevens administratief verwerken;
  • persoonlijke medische gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan anderen dan degenen die bij uw behandeling of diagnostische ondersteuning betrokken zijn (inclusief uw behandelaar, huisarts en/of specialist) worden doorgegeven. Uitzondering hierop zijn meldingen aan de GGD in het kader van de Wet Bestrijding Infectieziekten (wettelijke verplichting);
  • geanonimiseerde gegevens worden verstrekt aan landelijke of regionale instanties.

Openingstijden

ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

za 08.00 - 14.30 uur

zo 08.00 - 15.00 uur

Bent u huisarts en heeft u vragen over uitslagen of aanvragen dan kunt u op werkdagen van 8.00 tot 17.30h contact opnemen met Klant Contact Centrum (KCC) van Diagnovum: 088-0075402

Binnen openingstijden telefonisch bereikbaar voor bijzondere aanvragen, via 088-1254962 ( artsen-microbioloog) of 088-1254971 (immunoloog).

Buiten openingstijden telefonisch bereikbaar voor bijzondere aanvragen, via 088-1250000 (vragen naar dienstdoende arts microbioloog of immunoloog).

MMI Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie |  's-Gravenpolderseweg 114  |  4462 RA Goes  |  088-1254960
© 2024 MMI Lab | realisatie: tidi.nl