Geschiedenis

De Stichting Streeklaboratorium "Zeeland" werd in 1955 opgericht door 3 van de 11(!) in Zeeland functionerende ziekenhuizen. Met de oprichting van deze Stichting kwam een eerste samenwerkingsverband tussen de vele kleine Zeeuwse ziekenhuizen tot stand met een duidelijke regionalisatiegedachte.

Aanvankelijk werd begonnen met de inrichting van een bacteriologisch laboratorium in het St.Elisabethziekenhuis te Sluiskil. Later werd een tweede laboratorium voor bacteriologie/serologie op het terrein van het toenmalige Gasthuis in Goes gebouwd. Naast bacteriologisch- en serologisch werk, werd ook een bescheiden begin gemaakt met immunologische onderzoekingen.

Ondertussen waren besprekingen geopend om ook tot de realisatie van een pathologisch-anatomisch laboratorium te komen. Hiertoe werd in 1960 een eerste patholoog-anatoom in Zeeland aangetrokken.

Nieuwbouwprojecten vonden plaats te Goes (1967), Sluiskil (1969), Middelburg (1977) en Terneuzen (1990).

Na een statutenwijziging kreeg de Stichting een brede vertegenwoordiging namens de drie ziekenhuisgroepen en de huisartsen in Zeeland, alsmede een bestuurslid op voordracht van de ondernemingsraad.

Op 1 januari 2004 vond een eerste versnippering plaats, waarbij de laboratoria voor Medisch Microbiologie en Anatomo-pathologie locatie Terneuzen, opgenomen werden in ziekenhuis de Honte.

In het kader van het geplande fusietraject van de ziekenhuizen boven de Westerschelde, werd het noodzakelijk geacht de Stichting Streeklaboratorium "Zeeland" helemaal op te heffen. Nog net kon het 50-jarig bestaan gevierd worden. Op 1 januari 2006 viel het doek over de Stichting Streeklaboratorium "Zeeland".

Het laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie werd toegevoegd aan de Stichting Oosterscheldeziekenhuizen, het laboratorium voor Anatomo-pathologie aan de Stichting Ziekenhuis Walcheren.

Sinds 1 maart 2008 zijn alle laboratoria van beide Stichtingen opgenomen in een dienstverlenende Middenstichting (ServiZZ). En vanaf 1 januari 2010 valt deze Middenstichting onder het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis.

Sinds 25 juli 2012 is het laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie verhuisd naar een locatie binnen Admiraal De Ruyter Ziekenhuis locatie Goes.

Openingstijden

ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

za 08.00 - 14.30 uur

zo 08.00 - 15.00 uur

Bent u huisarts en heeft u vragen over uitslagen of aanvragen dan kunt u op werkdagen van 8.00 tot 17.30h contact opnemen met Klant Contact Centrum (KCC) van Diagnovum: 088-0075402

Binnen openingstijden telefonisch bereikbaar voor bijzondere aanvragen, via 088-1254962 ( artsen-microbioloog) of 088-1254971 (immunoloog).

Buiten openingstijden telefonisch bereikbaar voor bijzondere aanvragen, via 088-1250000 (vragen naar dienstdoende arts microbioloog of immunoloog).

MMI Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie |  's-Gravenpolderseweg 114  |  4462 RA Goes  |  088-1254960
© 2024 MMI Lab | realisatie: tidi.nl