Aangifteplichtige ziekten

De meldingsplichtige ziekten zijn verdeeld over de groepen A, B1, B2 en C. Deze indeling is gebaseerd op de mate waarin dwingende maatregelen opgelegd kunnen worden om de bevolking te beschermen.

 

Artsen en laboratoriumhoofden zijn verplicht na vaststelling of bij vermoeden van deze infectieziekten dit te melden aan de GGD. De GGD heeft dan de taak om eventueel de bron van de infectie op te sporen en na te gaan of contacten van de patiënt risico lopen besmet te raken. De GGD kan vervolgens in overleg met de melder maatregelen nemen om de contacten te beschermen en verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

De groepen A, B1 en B2 zijn opgenomen in de Wet publieke gezondheid. Groep C wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur (opgenomen in het Besluit publieke gezondheid), om deze lijst bij nieuw wetenschappelijk inzicht gemakkelijker te kunnen wijzigen.

Groep A

Mogelijk wettelijke maatregelen: gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, gedwongen quarantaine (inclusief medisch toezicht), verbod van beroepsuitoefening. Dit geldt voor:

 • MERS-coronavirus
 • Pokken
 • Polio
 • Severe acute respiratory syndrome (SARS)
 • Virale hemorragische koorts

Groep B1

Mogelijk wettelijke maatregelen: gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, verbod op beroepsuitoefening. Dit geldt voor:

 • Humane infectie met dierlijk influenzavirus
 • Difterie
 • Pest
 • Rabiës
 • Tuberculose

Groep B2

Mogelijk wettelijke maatregelen: verbod op beroepsuitoefening. Dit geldt voor:

 • Buiktyfus (typhoid fever)
 • Cholera
 • Hepatitis A
 • Hepatitis B
 • Hepatitis C (recent opgelopen)
 • Kinkhoest
 • Mazelen
 • Paratyfus
 • Rubella
 • Shigatoxineproducerende Escherichia coli / enterohemorragische Escherichia coli-infectie (STEC)
 • Shigellose
 • Invasieve groep A-streptokokkeninfectie
 • Voedselinfectie voor zover vastgesteld bij 2 of meer patiënten met een onderlinge relatie wijzend op voedsel als bron

Groep C

Dwingende maatregelen kunnen niet opgelegd worden. Maar melding en persoonsgegevens zijn nodig om de inzet van vrijwilligers/te adviseren maatregelen rondom de patiënt of anderen in de gemeenschap mogelijk te maken.

 • Antrax
 • Bof
 • Botulisme
 • Brucellose
 • Chikungunya (alléén meldingsplichtig in Caribisch Nederland: Bonaire, St. Eustatius, Saba)
 • Ziekte van Creutzfeldt-Jakob (klassieke)
 • Ziekte van Creutzfeldt-Jakob (variant)
 • Dengue (alléén meldingsplichtig in Caribisch Nederland: Bonaire, St. Eustatius, Saba)
 • Gele koorts
 • Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie
 • Hantavirusinfectie
 • Legionellose
 • Leptospirose
 • Listeriose
 • Malaria
 • Meningokokkenziekte
 • MRSA-infectie (clusters buiten het ziekenhuis)
 • Invasieve pneumokokkenziekte bij kinderen t/m 5 jaar
 • Psittacose
 • Q-koorts
 • Tetanus
 • Trichinose
 • Tularemie
 • West-Nilevirus
 • Zikavirusinfectie

Een overzicht met meldingsnormen voor het melden aan de GGD door artsen en laboratoria en de snelheid van melden aan de LCI door de GGD is hier te vinden.

 

Openingstijden

ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

za 08.00 - 14.30 uur

zo 08.00 - 15.00 uur

Buiten openingstijden telefonisch bereikbaar voor bijzondere aanvragen, via 088-1250000 (vragen naar dienstdoende arts microbioloog).

MMI Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie |  's-Gravenpolderseweg 114  |  4462 RA Goes  |  088-1254960
© 2022 MMI Lab | realisatie: tidi.nl