Bewaar- en transportinstructies en acceptatiecrite

Acceptatiecriteria en bewaarcondities

Aanvragen moeten aan onderstaande criteria voldoen, om de kwaliteit van het onderzoek te garanderen. Indien niet aan deze criteria wordt voldaan, kan het voorkomen dat een onderzoeksaanvraag niet in behandeling wordt genomen.

 • Voldoende patiënt- en materiaal gegevens zijn op het formulier ingevuld. Zoals:
  • NAW-gegevens
  • Geboortedatum en geslacht
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Patiëntennummer
  • Naam aanvragend arts
  • Datum/tijd van afname
  • Soort onderzoek
  • Soort materiaal
  • Herkomst materiaal
 • Eenduidige identificatie van materiaal en aanvraagformulier.  
 • Herkomst van het materiaal is vermeld. 
 • Materiaal is aangeboden in het juiste (transport)medium.  
 • Materiaal lekt niet of is niet besmeurd.
 • Materiaal moet voldoen aan de criteria vermeld in tabel 1. 

 * indien klier direct kan worden verwerkt. Indien dat niet mogelijk is bewaren bij 4 - 8 °C.

Tabel1 :“Acceptatiecriteria en bewaarcondities”

Materiaalsoort

Type test

Transport medium

temperatuur voor ontvangst MMI (°C)

max. tijd tot aan onderzoek

min

max

 

Eswab

Kweek

COPAN eSwab

2

25

≤ 48 uur

Eswab

Neisseria gonorrhoeae (GO) kweek

COPAN eSwab

12

25

≤ 24 uur

Eswab

PCR (SOA, resp)

COPAN eSwab

2

25

≤ 5 dagen

Eswab

Ringonderzoek BRMO

COPAN eSwab

2

25

≤ 7 dagen

Urine

Legionella Sneltest

steriele container

4

8

≤ 48 uur

Urine

kweek interne aanvragers

steriele container

4

8

≤ 48 uur

Urine

kweek externe aanvragers

steriele container +  boorzuur

4

8

≤ 48 uur

Urine

SOA PCR interne aanvragers

steriele container

4

8

≤ 5 dagen

Urine

SOA PCR externe aanvragers

steriele container + boorzuur

4

8

≤ 5 dagen

Urine

overige PCR

steriele container

4

8

≤ 5 dagen

Feces

Kweek

steriele fecescontainer

4

8

≤ 48 uur

Feces

PCR

steriele fecescontainer

4

8

≤ 5 dagen

Feces

Clostridium toxine antigeentest

steriele fecescontainer

4

8

≤ 96 uur

Feces

Helicobacter antigeentest

steriele fecescontainer

4

8

≤ 72 uur

Bloed

Kweek

BD BACTEC Plus

anaeroob/F,

Plus aerobic/F,

PEDs plus Culture Vials,

Myco/F lytic,Mycosis IC/F

18

25

≤ 48 uur

Bloed

PCR

Bloedbuis PPT of EDTA

4

8

≤ 5 dagen

Bloed

Serologie, immunologie

Bloedbuis stolbloed

4 8

≤ 5 dagen

Bloed uitzonderingen

Complement (CH50, AP50) meteen afdraaien en invriezen door KCL

Bloedbuis stolbloed

nvt

nvt

≤ 1 uur

Bloed uitzonderingen

Complement (CH50, AP50), Complement C3c, C4)

Serum ingevroren

-20

-20

n.v.t.

Bloed uitzonderingen

TB quantiferon

Bloedbuis heparine

18

25

≤ 16 uur

Bloed uitzonderingen

Malaria (LAMPtest + evt. uitstrijken/ dikke druppel uit de EDTAbuis

Bloedbuis EDTA

18

25

≤ 90 minuten voor LAMPtest

≤ 4 uur dikke druppel/ uitstrijken tenzij door AM anders besloten wordt.

Overige materialen

Kweek (weefsel/ VOP)

Steriele container

2

8

≤ 48 uur

Overige materialen

Kweek (respiratoir)

Steriele container

2

8

≤ 48 uur

Overige materialen

Liquor

Steriele container

18

25

≤ 24 uur

Overige materialen

PCR

Steriele container

4 8

≤ 5 dagen

Overige materialen

Immunofenotypering PB/ (HIV) immuunstatus

Bloedbuis heparine

18

25

< 24 uur

Overige materialen

Immunofenotypering Beenmerg

Bloedbuis heparine

18

25

≤ 24 uur

Overige materialen

Immunofenotypering BAL

Steriele container

in ijswater

≤ 1 uur

Overige materialen

Immunofenotypering klier, liquor, ascites en pleura

Steriele container

18

25

≤ 1 uur

 

 serologie/immunologie

 • (Afwijkende) aspect van serum. Sterk hemolytische, icterische of lipemische sera kunnen de resultaten van diagnostische testen beïnvloeden.

 

Tabel 2: Geschiktheid (ja/nee) voor de desbetreffende onderzoeken

 

Testmethode

Hemolytisch

Lipemisch

Icterisch

Immunocap EliA

Ja

Nee

Ja

Immunocap CAP

(allergie type I en III)

 

Ja

 

Ja

 

Ja

Liaison 1 en 2

Nee

Nee

Ja

HIV sneltest

Nee

Nee

Ja

HCV blot

Ja

Ja

Ja

SYLI blot

Ja

Ja

Ja

Borrelia blot

Nee

Nee

Nee

RPR

Nee

Nee

Ja

TPHA agglutinatie

Ja

Ja

Ja

IFA weefsel

Nee

Nee

Ja

IFA ANA, EMA en Bartonella

Ja

Ja

Ja

Cryptococcen antigeen

nee

Ja

Ja

Materiaal dat niet aan de acceptatiecriteria voldoet wordt altijd aangemeld en gerapporteerd onder vermelding van de aard van de weigering.

Hoe bestelt u transportmedia?

Het is belangrijk patiëntenmateriaal in het juiste transportmedium te verzenden. U kunt transportmedia bestellen via deze website.

Welke gegevens moeten transportmedia bevatten?

Patiëntenmateriaal moet minimaal voorzien zijn van de volgende gegevens: achternaam en voorletters, geboortedatum, herkomst materiaal en afnamedatum.

Wanneer transporteert u de materialen?

Na afname dient u het patiëntmateriaal zo snel mogelijk aan ons toe te sturen of bij ons af te geven. Dit bevordert de kwaliteit van het onderzoek. Het materiaal kan op verschillende manieren worden verstuurd naar ons laboratorium:

1) Het materiaal kan worden afgegeven op één van de onderstaande locaties:

 1. de receptie van het Klinisch Chemisch Laboratorium locatie Goes (bestemming 51)
 2. de receptie van het Klinisch Chemisch Laboratorium locatie Vlissingen (bestemming 9)
 3. bij het Medisch Centrum Kalverstraat te Middelburg
 4. bij de receptie van het ADRZ locatie Zierikzee

Transport naar ons laboratorium vindt op maandag t/m vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) meerdere keren per dag plaats.

2) Het materiaal kan worden ingeleverd bij de huisarts. Vanaf daar vindt op maandag t/m vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) transport plaats naar ons laboratorium. In het weekend de enveloppe zo laat mogelijk in de brievenbus stoppen, zeker bij warm weer.

Als er onderzoek op malaria verricht moet worden, moet dit materiaal direct na afname op het MMI worden afgeleverd.

Hoe bewaart u de materialen?

Voor verdere instructies omtrent bewaarcondities tot aan transport: zie desbetreffende aanvraag. 

 

Tijdslimieten aanvraag onderzoek op zelfde primaire monster

Als u een onderzoek verricht wilt hebben op een eerder afgenomen monster, kan dat binnen de volgende termijnen:

Serum

1 jaar

Liquor

1 jaar

Urine

7 dagen

Feces

7 dagen

Respiratoire materialen

10 dagen

Uitstrijkjes

10 dagen

Moeilijk verkrijgbare materialen (bijv. punctaten en weefsel)

30 dagen

Immunofenotypering PB

72 uur

Immunofenotypering beenmerg

<72u

Uitzondering: MDS <24u

Immunofenotypering BAL

<72u

 

 

 

 

Openingstijden

ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

za 08.00 - 14.30 uur

zo 08.00 - 15.00 uur

Bent u huisarts en heeft u vragen over uitslagen of aanvragen dan kunt u op werkdagen van 8.00 tot 17.30h contact opnemen met Klant Contact Centrum (KCC) van Diagnovum: 088-0075402

Binnen openingstijden telefonisch bereikbaar voor bijzondere aanvragen, via 088-1254962 ( artsen-microbioloog) of 088-1254971 (immunoloog).

Buiten openingstijden telefonisch bereikbaar voor bijzondere aanvragen, via 088-1250000 (vragen naar dienstdoende arts microbioloog of immunoloog).

MMI Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie |  's-Gravenpolderseweg 114  |  4462 RA Goes  |  088-1254960
© 2024 MMI Lab | realisatie: tidi.nl