I. ACCIDENT MELDEN

Neem bij een prikaccident altijd contact op met de arts-microbioloog, te bereiken op 088-1250000 (vragen naar dienstdoende arts-microbioloog).
Meer informatie over de procedure bij een prikaccident kunt u vinden op deze website onder "Informatie voor aanvragers" >> "Protocol bij prikaccident".
Prik-, snij-, bijt- of spataccident

Bij een prik- of snijaccident komt bloed (of een andere lichaamsvloeistof) van de ene persoon via een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een injectienaald of scalpel, in het lichaam van een ander. Bij een spataccident betreft het bloed dat op slijmvliezen of niet-intacte huid terechtkomt. Bij een bijtaccident ten slotte komt bloed op mondslijmvlies of speeksel in een open wond. 
Via prik-, bijt-, snij- en spataccidenten kunnen hepatitis B-virus (HBV), hepatitis C-virus (HCV) en Humaan Immunodeficiëntie Virus (HIV) worden overgedragen. 

Eerste hulp bij prikaccidenten

Zorg voor eerste hulp bij de betrokkene/blootgestelde, zoals hieronder beschreven:

 

Verantwoordelijkheden

Elke instelling heeft een eigen aanspreekpunt voor het begeleiden van prikaccidenten. Dit aanspreekpunt is verantwoordelijk voor het coördineren van de gang van zaken rondom prikaccidenten binnen zijn/haar instelling en is hiervoor 24/7 beschikbaar.

 Het aanspreekpunt draagt zorg voor de volgende zaken:

  • Heeft inzage/ is bekend met Hepatitis-B-vaccinatiestatus van medewerkers.
  • Instrueren patiënt (meestal bron) en medewerker (meestal blootgestelde) na het accident.
  • Verstrekt indien vervolgstappen noodzakelijk zijn het volledig ingevuld aanvraagformulier met gegevens van de bron, de blootgestelde en het aanspreekpunt/contactpersoon aan het laboratorium.
  • Heeft telefonisch contact met dienstdoende arts-microbioloog over het voorgevallen prikaccident
  • Stuurt indien nodig de blootgestelde en de bron (of bloedbuis/stolbuis indien zelf afgenomen) naar ADRZ (Goes) voor bloedafname en/ of serologische bepaling.

Aannemen advies/ uitslag arts-microbioloog en inlichten medewerker over eventuele vervolgstappen en of behandeling.

II. PERSOONSGEGEVENS

Aanspreekpunt

Blootgestelde

Bron

III. BESCHRIJVING ACCIDENT

Soort accident
Betrokken lichaamsdeel blootgestelde
Is de blootgestelde gevaccineerd tegen HBV met adequate antistof titer?
Risico inschatting

Soort accident

 

Risico

 

HBV

 

HCV

 

HIV

Spatten bloed op intacte huid

 

geen

 

 

 

 

 

 

Spatten bloed op niet-intacte huid (=actief eczeem of verse schaaf- of snijwond)

 

laag

 

+

 

-

 

-

Contact met bloed of met bloed besmette vloeistof op slijmvlies

 

hoog

 

++

 

+

 

+

Contact met ander mogelijk infectieuze lichaamsvloeistof (dan bloed) op slijmvlies

 

laag

 

+

 

-

 

-

Verwonding door subcutaan gebruikte injectienaald

 

laag

 

+

 

-

 

-

Verwonding door intramusculair gebruikte injectienaald zonder zichtbaar bloed van bron

 

laag

 

+

 

-

 

-

Verwonding door intramusculair gebruikte injectienaald met zichtbaar bloed van bron

 

hoog

 

++

 

+

 

+

Verwonding door intracutaan of subcutaan gebruikte hechtnaald zonder zichtbaar bloed van bron

 

laag

 

+

 

-

 

-

Verwonding door andere hechtnaald dan bovengenoemd of hechtnaald met zichtbaar bloed van bron

 

hoog

 

++

 

+

 

+

Verwonding door naald of lancet gebruikt voor vingerprik (bv. glucosebepaling)

 

hoog

 

++

 

+

 

+

Percutane verwonding, anders dan bovengenoemd, bv. infuusnaald, OK-instrumenten

 

hoog

 

++

 

+

 

+

Bijtaccident, risico voor gebetene (speeksel zonder bloed in verse wond)

 

laag

 

+

 

-

 

-

Bijtaccident, risico voor gebetene (speeksel met bloed in verse wond)

 

hoog

 

++

 

+

 

+

Bijtaccident, risico voor dader (bloed van gebetene op mondslijmvlies van dader)

 

hoog

 

++

 

+

 

+

Oppervlakkige huidverwonding zonder zichtbaar bloed (kras)

 

geen

 

 

 

 

 

 

Intensief bloedcontact bij open wonden (steekpartij, snijwonden)

 

hoog

 

++

 

+

 

+

 

Openingstijden

ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

za 08.00 - 14.30 uur

zo 08.00 - 15.00 uur

Bent u huisarts en heeft u vragen over uitslagen of aanvragen dan kunt u op werkdagen van 8.00 tot 17.30h contact opnemen met Klant Contact Centrum (KCC) van Diagnovum: 088-0075402

Binnen openingstijden telefonisch bereikbaar voor bijzondere aanvragen, via 088-1254962 ( artsen-microbioloog) of 088-1254971 (immunoloog).

Buiten openingstijden telefonisch bereikbaar voor bijzondere aanvragen, via 088-1250000 (vragen naar dienstdoende arts microbioloog of immunoloog).

MMI Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie |  's-Gravenpolderseweg 114  |  4462 RA Goes  |  088-1254960
© 2024 MMI Lab | realisatie: tidi.nl