Alertheid gevraagd voor mogelijk risico van MRSA/BRMO-dragerschap onder asielzoekers

Sinds half augustus 2015 is er in Nederland een sterke toename in de asielzoekersstroom op gang gekomen. Hoewel er op dit moment nog weinig bekend is over het vóórkomen van resistente micro-organismen onder asielzoekers, zijn er aanwijzingen dat de MRSA-prevalentie bij deze mensen mogelijk verhoogd is.

 Onderzoek naar dragerschap van MRSA onder 95 patiënten in het AZC in de regio Weert leverde op dat 14 patiënten (15%) drager waren van MRSA zonder dat er informatie was omtrent verblijft in een buitenlands ziekenhuis. Screening op overige BRMO heeft niet plaatsgevonden. De patiënten waren vooral afkomstig uit Eritrea.

Deze bevindingen zijn in lijn met de MRSA-prevalentie van circa 10% onder asielzoekers die vanuit asielinstellingen in de regio Groningen-Drenthe opgenomen werden in een ziekenhuis, waarbij overigens geen relatie was met opname in een buitenlands ziekenhuis. Deze bevindingen zijn aanleiding voor de Werkgroep Infectie Preventie u te adviseren om personen die minder dan 2 maanden geleden woonachtig zijn geweest in een instelling voor asielzoekers bij opname in zorginstellingen te screenen op MRSA in combinatie met passende infectiepreventiemaatregelen. Wij bevelen aan om ook alert te zijn op mogelijk risico van verhoogde prevalentie van overige BRMO in afwachting van data hierover.

Conform de Wet PG is een cluster (2 of meer personen) van MRSA buiten het ziekenhuis opgelopen meldingsplichtig bij de GGD. Ook valt een cluster van MRSA/BMRO onder de meldingsplicht voor opvangcentra vanuit artikel 26 van de Wet PG, naar de GGD. Wij verzoeken u daarnaast om uitbraken van MRSA/BRMO in relatie tot bewoners van instellingen voor asielzoekers te melden bij het SO-ZI/AMR.

Zodra er meer duidelijkheid is omtrent de prevalentie van MRSA en BRMO onder asielzoekers, zullen de WIP-richtlijnen MRSA en BRMO worden aangepast als daar aanleiding toe is.

bron: RIVM

Openingstijden

ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

za 08.00 - 14.30 uur

zo 08.00 - 15.00 uur

Bent u huisarts en heeft u vragen over uitslagen of aanvragen dan kunt u op werkdagen van 8.00 tot 17.30h contact opnemen met Klant Contact Centrum (KCC) van Diagnovum: 088-0075402

Binnen openingstijden telefonisch bereikbaar voor bijzondere aanvragen, via 088-1254962 ( artsen-microbioloog) of 088-1254971 (immunoloog).

Buiten openingstijden telefonisch bereikbaar voor bijzondere aanvragen, via 088-1250000 (vragen naar dienstdoende arts microbioloog of immunoloog).

MMI Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie |  's-Gravenpolderseweg 114  |  4462 RA Goes  |  088-1254960
© 2024 MMI Lab | realisatie: tidi.nl