Wijzigingen in laboratoriumdiagnostiek MMI

ANCA antistoffen en Complementpakket

ANCA antistoffen

Binnen de diagnostiek van ANCA-geassocieerde vasculitis worden op het MMI van het ADRZ de anti-neutrofiel cytoplasma-antistoffen (ANCA) bepaald. Dit gebeurt middels de klassieke indirecte immuunfluorescentie test (IFT) en daarnaast ook de antigeen-specifieke testen (MPO-ANCA en PR3-ANCA). De nieuwe ANCA diagnostiek richtlijn uit 2019 stelt dat de antigeen-specifieke testen inmiddels zodanig betere testkarakteristieken (sensitiviteit én specificiteit) hebben dan de ANCA IFT, dat het aantonen van ANCA bij voorkeur plaatsvindt met immuno-assays specifiek voor MPO- en PR3-ANCA. Om deze reden zal de ANCA IFT komen te vervallen en zullen bij vraagstelling ANCA-geassocieerde vasculitis alleen de MPO-ANCA en PR3-ANCA middels de uw bekende specifieke immunoassays (kwantitatief) bepaald worden.

De ANCA IFT blijft nog wel aanvraagbaar in het kader van een IBD of AIH vraagstelling en zal dan kwalitatief worden uitgeslagen als pANCA (positief of negatief).

 

Functioneel complementpakket (CH50/AP50/MBL)

Gezien het beperkt aantal aanvragen zal de functionele bepaling voor complementactiviteit van de klassieke, alternatieve en MBL route (CP50/AP50/MBL) vanaf heden niet meer uitgevoerd door het MMI van het ADRZ in Goes, maar door een extern verzendlaboratorium (Microvida, locatie ETZ). Bijkomend voordeel is een aanzienlijk kortere doorlooptijd van één week (voorheen drie weken).

Aangezien ca 20% van de bevolking een sterk verlaagde functionele activiteit heeft van de MBL-route zonder enige klinische consequentie, zal de functionele bepaling voor MBL activiteit in het complement pakket komen te vervallen. Het functionele complementpakket dat vanaf heden worden uitgevoerd bevat dus twee complement routes (CP50/AP50). De referentiewaarden hiervan blijven ongewijzigd.

  • AP50: 30-113%
  • CH50: 69-129%

Bovenstaande wijzigingen worden verwerkt in het systeem en hebben geen invloed op de aanvraagprocedure. Indien er een zeldzame indicatie is om de functionele activiteit van MBL route toch te bepalen (bijvoorbeeld bij een al bestaande immuundeficiëntie zoals CVID) kan in overleg met de medisch immunoloog de complement activiteit van de MBL route bepaald worden bij een ander extern laboratorium.

 

Bovenstaande wijzigingen worden in week 27 uitgevoerd. Voor vragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende medisch immunoloog op tel 088 125 4971 of e-mail (mmi.medischimmunologen@adrz.nl).

Openingstijden

ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

za 08.00 - 14.30 uur

zo 08.00 - 15.00 uur

Buiten openingstijden telefonisch bereikbaar voor bijzondere aanvragen, via 088-1250000 (vragen naar dienstdoende arts microbioloog of immunoloog).

MMI Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie |  's-Gravenpolderseweg 114  |  4462 RA Goes  |  088-1254960
© 2023 MMI Lab | realisatie: tidi.nl