Feces screen (PCR)

Ons laboratorium zal vanaf woensdag 16 mei a.s. de feces screen (PCR) intern uitvoeren. Dit zal met name een voordeel opleveren in de doorlooptijd.

Hieronder volgt uitgebreide informatie m.b.t. de feces diagnostiek.

1) Bij de aanvraag “Bacteriologie pakket” (feces screening), komen er 6 bepalingen op het rapport: Campylobacter, Salmonella, Shigella, Yersinia, Plesiomonas en Vibrio.

  1. Plesiomonas en Vibrio komen zelden voor, daarom worden deze niet verrekend, behalve indien deze specifiek zijn aangevraagd of als  in de klinische gegevens vermeld staat dat de  patiënt in het  buitenland is geweest.
  2. Bovengenoemde 6 bepalingen zijn opgenomen in een testpanel en kunnen niet meer onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd. Bij de aanvraag van losse testen (b.v. Salmonella/ Shigella) zullen dus alle 6 bepalingen worden uitgevoerd en op het rapport komen.

2) Een feces PCR met een positief resultaat wordt op kweek gezet om levende bacteriën te bevestigen en eventuele resistentie en/ of sero-typering uit te voeren.   

 

Toelichting:

In het laboratorium worden verschillende methoden gebruikt bij de detectie van darmpathogenen. Onderzoek van feces op darmpathogenen is onderverdeeld in standaard en gericht onderzoek. De keuze van de te verrichten onderzoeken wordt bepaald door de klinische en/of epidemiologische gegevens en/of door de voedingsanamnese.

Bij standaard onderzoek wordt het PCR pakket ingezet voor de meest voorkomende bacteriële verwekkers, zie tabel 1.

Tabel 1: Detectie van darmpathogenen; standaard onderzoek

300_tabel_1.png

 

Gericht onderzoek wordt extra ingezet n.a.v. de klinische gegevens (ook als dit niet is aangevraagd). In tabel 2 staat weergegeven wanneer het laboratorium aanvullend “gericht” onderzoek aanmeldt. Uiteraard kunt u ook zelf op het aanvraagformulier “gericht onderzoek” naar parasitaire of virale verwekkers aanvragen.

 

Tabel 2: Detectie van darmpathogenen; gerichtonderzoek

600_tabel_2.png

 

Bij een positieve PCR uitslag van 1 of meerdere bacteriële darmpathogenen worden deze opgekweekt voor resistentiebepalingen en eventuele subtypering. Op de uitslag staat in dit geval bij de PCR uitslag: “kweek volgt”. Belangrijk om te weten is dat de PCR gevoeliger is dan de kweek. Het kan dus voorkomen dat de PCR positief is maar dat de desbetreffende bacterie niet gekweekt wordt.

  

In te sturen materiaal

Voor al het onderzoek (m.u.v. Enterobius vermicularis) dient de feces te worden aangeleverd in een potje met bruin of blauw schroefdeksel waaraan een lepeltje zit. 1 monster is voldoende voor de meeste aanvragen, m.u.v. onderzoek op Schistosoma en op Strongyloides (hiervoor zijn 3 fecesmonster benodigd met een interval van 1 a 2 dagen. Deze onderzoeken kunnen echter ook serologisch bepaald worden. Tot aan het transport dient het monster in de koelkast te worden bewaard.

 

Nb! Wanneer u als aanvrager een parasieten onderzoek aanvraagt zonder de in deze tabel genoemde aanvullende klinische gegevens, wordt alléén het PCR pakket uitgevoerd en geen microscopie.

Onderzoek op Blastocystis hominis en Dientamoeba fragilis wordt niet routinematig verricht.

 

Openingstijden

ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

za 08.00 - 14.30 uur

zo 08.00 - 15.00 uur

Buiten openingstijden telefonisch bereikbaar voor bijzondere aanvragen, via 088-1250000 (vragen naar dienstdoende arts microbioloog of immunoloog).

MMI Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie |  's-Gravenpolderseweg 114  |  4462 RA Goes  |  088-1254960
© 2023 MMI Lab | realisatie: tidi.nl