Bewaar- en transportinstructies

Hoe bestelt u transportmedia?

Het is belangrijk patiëntenmateriaal in het juiste transportmedium te verzenden. U kunt transportmedia bestellen via deze website.

Welke gegevens moeten transportmedia bevatten?

Patiëntenmateriaal moet minimaal voorzien zijn van de volgende gegevens: achternaam en voorletters, geboortedatum, herkomst materiaal en afnamedatum.

Wanneer transporteert u de materialen?

Na afname dient u het patiëntmateriaal zo snel mogelijk aan ons toe te sturen of bij ons af te geven. Dit bevordert de kwaliteit van het onderzoek. Het materiaal kan op verschillende manieren worden verstuurd naar ons laboratorium:

1) Het materiaal kan worden afgegeven op één van de onderstaande locaties:

  1. de receptie van het Klinisch Chemisch Laboratorium locatie Goes (bestemming 51)
  2. de receptie van het Klinisch Chemisch Laboratorium locatie Vlissingen (bestemming 9)
  3. bij het Medisch Centrum Kalverstraat te Middelburg
  4. bij de receptie van het ADRZ locatie Zierikzee

Transport naar ons laboratorium vindt op maandag t/m vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) meerdere keren per dag plaats.

2) Het materiaal kan in een speciale verzendenveloppe worden verzonden via PostNL. De enveloppe kan in de brievenbus van PostNL worden gestopt of op een postkantoor worden afgegeven. In het weekend de enveloppe zo laat mogelijk in de brievenbus stoppen, zeker bij warm weer.

Als er onderzoek op malaria verricht moet worden, moet dit materiaal direct na afname op het MMI worden afgeleverd.

Hoe bewaart u de materialen?

Voor verdere instructies omtrent bewaarcondities tot aan transport: zie desbetreffende aanvraag. 

Tijdslimieten aanvraag onderzoek op zelfde primaire monster

Als u een onderzoek verricht wilt hebben op een eerder afgenomen monster, kan dat binnen de volgende termijnen:

Serum

1 jaar

Liquor

1 jaar

Urine

1 -2 dagen

Feces

7 dagen

Respiratoire materialen

10 dagen

Uitstrijkjes

10 dagen

Moeilijk verkrijgbare materialen (bijv. punctaten en weefsel)

30 dagen

Openingstijden

ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

za 08.00 - 14.30 uur

zo 08.00 - 15.00 uur

Buiten openingstijden telefonisch bereikbaar voor bijzondere aanvragen, via 088-1250000 (vragen naar dienstdoende arts microbioloog).

MMI Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie |  's-Gravenpolderseweg 114  |  4462 RA Goes  |  088-1254960
© 2023 MMI Lab | realisatie: tidi.nl