Bewaar- en transportinstructies

Hoe bestelt u transportmedia?

Het is belangrijk patiëntenmateriaal in het juiste transportmedium te verzenden. U kunt transportmedia bestellen via deze website.

Welke gegevens moeten transportmedia bevatten?

Patiëntenmateriaal moet minimaal voorzien zijn van de volgende gegevens: achternaam en voorletters, geboortedatum, herkomst materiaal en afnamedatum.

Wanneer transporteert u de materialen?

Na afname dient u het patiëntmateriaal zo snel mogelijk aan ons toe te sturen of bij ons af te geven. Dit bevordert de kwaliteit van het onderzoek. Het materiaal kan op verschillende manieren worden verstuurd naar ons laboratorium:

1) Het materiaal kan worden afgegeven op één van de onderstaande locaties:

  1. de receptie van het Klinisch Chemisch Laboratorium locatie Goes (bestemming 51)
  2. de receptie van het Klinisch Chemisch Laboratorium locatie Vlissingen (bestemming 9)
  3. bij het Medisch Centrum Kalverstraat te Middelburg
  4. bij de receptie van het ADRZ locatie Zierikzee

Transport naar ons laboratorium vindt op maandag t/m vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) meerdere keren per dag plaats.

2) Het materiaal kan worden ingeleverd bij de huisarts. Vanaf daar vindt op maandag t/m vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) transport plaats naar ons laboratorium. In het weekend de enveloppe zo laat mogelijk in de brievenbus stoppen, zeker bij warm weer.

Als er onderzoek op malaria verricht moet worden, moet dit materiaal direct na afname op het MMI worden afgeleverd.

Hoe bewaart u de materialen?

Voor verdere instructies omtrent bewaarcondities tot aan transport: zie desbetreffende aanvraag. 

Materiaalsoort Type test Transport medium temperatuur voor ontvangst MMI (°C) max. tijd tot aan onderzoek
min max ≤ 48 uur
Eswab Kweek COPAN eSwab 2 25 ≤ 24 uur
Eswab PCR COPAN eSwab 12 25 ≤ 5 dagen
Eswab PCR (SOA) COPAN eSwab 2 25 ≤ 30 dagen
Eswab Ringonderzoek BRMO COPAN eSwab 2 25 ≤ 7 dagen
Urine Sneltest steriele container 2 25 ≤ 48 uur
Urine kweek steriele container 2 25

≤ 48 uur

Urine kweek externe aanvragers steriele container +  boorzuur 2 25 ≤ 48 uur
Urine SOA PCR interne aanvragers steriele container 2 25 ≤ 5 dagen
Urine SOA PCR externe aanvragers steriele container + boorzuur 2 25 ≤ 5 dagen
Urine overige PCR steriele container 2 25 ≤ 5 dagen
Feces Kweek steriele fecescontainer 2 25 ≤ 48 uur
Feces PCR steriele fecescontainer 2 25 ≤ 5 dagen
Feces Antigeentesten steriele fecescontainer 2 25 ≤ 72 uur
Bloed Kweek

BD BACTEC Plus

anaeroob/F,

Plus aerobic/

F, PEDs plus Culture Vials, Myco/F lytic, Mycosis IC/F

12 25 ≤ 48 uur
Bloed PCR Bloedbuis PPT EDRA of stolbloed 2 25 ≤ 5 dagen
Bloed Serologie, immunologie Bloedbuis stolbloed 2 25 ≤ 5 dagen
Bloed uitzonderingen Complement (CH50, AP50), Complement C3c, C4), meteen afdraaien en invriezen door KCL Bloedbuis stolbloed 2 25 ≤ 1 uur
Bloed uitzonderingen Complement (CH50, AP50), Complement C3c, C4) Serum ingevroren -20 -20 n.v.t.
Bloed uitzonderingen TB quantiferon Bloedbuis heparine 12 25 ≤ 16 uur
Bloed uitzonderingen Malaria (antigeentest + evt. uitstrijken/ dikke druppel uit de EDTAbuis Bloedbuis EDTA 12 25 ≤ 4 uur
Overige materialen Kweek Steriele container 2 25 ≤ 48 uur
Overige materialen Liquor Steriele container 12 25 ≤ 24 uur
Overige materialen PCR Steriele container 2 25 ≤ 5 dagen
Overige materialen Immunofenotypering PB/ (HIV) immuunstatus Bloedbuis heparine 12 25 < 24 uur
Overige materialen Immunofenotypering Beenmerg Bloedbuis heparine 12 25 ≤ 4 uur
Overige materialen Immunofenotypering BAL Steriele container op ijswater ≤ 1 uur
Overige materialen Immunofenotypering klier Steriele container 2 25 ≤ 1 uur
Overige materialen Immunofenotypering overig (liquor, ascites en pleuravocht) Steriele container 12 25 ≤ 4 uur

 

Tijdslimieten aanvraag onderzoek op zelfde primaire monster

Als u een onderzoek verricht wilt hebben op een eerder afgenomen monster, kan dat binnen de volgende termijnen:

Serum

1 jaar

Liquor

1 jaar

Urine

1 -2 dagen

Feces

7 dagen

Respiratoire materialen

10 dagen

Uitstrijkjes

10 dagen

Moeilijk verkrijgbare materialen (bijv. punctaten en weefsel)

30 dagen

Openingstijden

ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

za 08.00 - 14.30 uur

zo 08.00 - 15.00 uur

Buiten openingstijden telefonisch bereikbaar voor bijzondere aanvragen, via 088-1250000 (vragen naar dienstdoende arts microbioloog of immunoloog).

MMI Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie |  's-Gravenpolderseweg 114  |  4462 RA Goes  |  088-1254960
© 2023 MMI Lab | realisatie: tidi.nl