Acceptatiecriteria

 

 • Voldoende patiënt- en materiaal gegevens zijn op het formulier ingevuld. Zoals:

  • NAW-gegevens

  • Geboortedatum en geslacht

  • Burgerservicenummer (BSN)

  • Patiëntennummer

  • Naam aanvragend arts

  • Datum/tijd van afname

  • Soort onderzoek

  • Soort materiaal

   

 • Eenduidige identificatie van materiaal en aanvraagformulier.  

 • Herkomst van het materiaal is vermeld. 

 • Materiaal is aangeboden in het juiste (transport)medium.  

 • Materiaal lekt niet of is niet besmeurd.

 

 

Acceptatiecriteria bacteriologie

 • Materialen moeten onder hun specifieke condities worden aangeboden:
  • Bloedkweken bij kamertemperatuur
  • Liquoren bij kamertemperatuur
  • Feces op onderzoek naar Strongyloïdes moet binnen 4 uur na afname binnen zijn, bij kamertemperatuur
  • Urinekweek van externe aanvragers (huisartsen en verpleeghuisartsen) in boorzuurbuis

 

 • Er moet voldoende materiaal zijn voor het aangevraagde onderzoek. Minimale benodigde hoeveelheden staan vermeld in "Lijst van verrichtingen laboratorium MMI".

 

 

 

Acceptatiecriteria serologie/immunologie

 • (Afwijkende) aspect van serum. Sterk hemolytische, icterische of lipemische sera kunnen de resultaten van diagnostische testen beïnvloeden.

 

Tabel 1: Geschiktheid (ja/nee) voor de desbetreffende onderzoeken

Testmethode

Hemolytisch

Lipemisch

Icterisch

Architect

Nee

Nee

Ja

BN prospec

Nee

Nee

Ja

Immunocap

Nee

Nee

Ja

Liaison

Nee

Nee

Ja

Helipy ELISA

Ja

Ja

Ja

TSH ELISA

Nee

Nee

Ja

HIV sneltest

Nee

Nee

Ja

HEV blot

Ja

Ja

Ja

HCV blot

Ja

Ja

Ja

SYLI blot

Ja

Ja

Ja

Borrelia blot

Nee

Nee

Nee

Yersinia blot

Nee

Nee

Nee

Intrinsic Factor blot

Ja

Ja

Ja

Brucella agglutinatie

Ja

Ja

Ja

RPR

Nee

Nee

Ja

TPPA agglutinatie

Nee

Nee

Ja

IFA

Nee

Nee

Ja

 

 • Bloedbuizen moeten onder de juiste bewaarcondities worden aangeboden:

  • Bij complement (CH50, AP50, MBL); stolbloed na afname meteen afdraaien en binnen 30 minuten invriezen bij -20 oC

  • Bij TB-spot; heparinebuis bij kamertemperatuur (alleen op maandag of dinsdagochtend en woensdag of donderdagochtend)

  • Alle overige onderzoeken bij 4 - 8 oC

   

 • Er moet voldoende materiaal zijn voor het aangevraagde onderzoek. Minimale benodigde hoeveelheden staan vermeld in "Lijst van verrichtingen laboratorium MMI

 

 Acceptatiecriteria flowcytometrie

 • Materiaal moet onder de juiste bewaarcondities worden aangeboden:

  • Heparinebloed bij kamertemperatuur

  • EDTA / Heparine beenmerg bij kamertemperatuur

  • Broncho Alveolaire Lavage (BAL) meteen op ijs plaatsen en zo snel mogelijk naar MMI

  • Liquor, ascites en pleuravocht bij kamertemperatuur, zo snel mogelijk naar MMI

  • Klierweefsel bij kamertemperatuur indien het meteen verwerkt kan worden. Als het niet meteen verwerkt kan worden bij  4 - 8 oC bewaren.

  Als dit niet het geval is, wordt in overleg met de medisch-immunoloog het materiaal afgekeurd, danwel met een opmerking in behandeling genomen.

   

 • Er moet voldoende materiaal zijn voor het aangevraagde onderzoek. Minimale benodigde hoeveelheden staan vermeld in "Lijst van verrichtingen laboratorium MMI".

 

Materiaal dat niet aan de acceptatiecriteria voldoet  wordt altijd aangemeld en gerapporteerd onder vermelding van de aard van de weigering.

 

 

Openingstijden

ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

za en zo 08.00 - 12.00 uur

Buiten openingstijden telefonisch bereikbaar voor CITO onderzoek, via 0113-234000 (vragen naar dienstdoende arts microbioloog).